Pijl omhoog

Welkom bij
Thea Geurts Consultancy


Voor ondersteuning bij:

Icoon bloem

Bij vragen en/of onzekerheden over de richting van jouw loopbaan

Ondersteuning bij een beginnende carrière

Voor het aanscherpen van je sociale vaardigheden

Hulp bij klachten van stress of burn-out vanwege werk

Voor het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen

Hulpverlening
door middel van paarden

Diensten

Supervisie, coaching, psychosociale hulpverlening, loopbaanbegeleiding, systemische opstellingen en teambegeleiding voor bedrijven, teams, management en particulieren.

Veranderingen en vernieuwingen volgen elkaar in snel tempo op. De arbeidsmarkt is niet statisch,
maar voortdurend in beweging. Daarnaast wordt aan de betekenis
van individuele prestaties een steeds grotere waarde gehecht.

Thea Geurts Consultancy begeleidt mensen bij hun ontwikkeling in het werk of in de privésfeer.
Weten wat je kwaliteiten zijn en hoe die het beste tot hun recht komen,
helpen je om de juiste keuzes te maken in je werk en in je leven.

COACHING

Vind de antwoorden door systematisch te kijken
naar de wijze waarop je werkt

Meer informatie

SUPERVISIE

Probleemoplossende of
potentieel gerichte aanpak

Meer informatie

LOOPBAANBEGELEIDING

Samen kijken naar jouw toekomstverwachtingen (en een plan maken)

Meer informatie

PSYCHOSOCIALE 
HULPVERLENING

Ondersteuning bij het leren omgaan met jezelf
en je omgeving

Meer informatie

SYSTEMISCHE 
OPSTELLINGEN

Een methode die zichtbaar maakt wat er in
een systeem speelt

Meer informatie

CONTACT

Contactgegevens en
tarieven

Meer informatie

Coaching

Stilstaan bij jezelf

Individuele coaching

Wanneer je in een lastige situatie zit, verander je de situatie met probleemgerichte coaching. Je luistert naar de boodschap van je probleem, waardoor je duurzame verandering bewerkstelligt. Vanuit deze bewustwording kies je welk potentieel je verder wilt ondersteunen. Hierdoor zijn de veranderingen van blijvende aard.

Bij deze vorm van coaching bestaat de mogelijkheid om onze paarden in te zetten. Het doel: reflecteren op jouw probleem.

Deze vorm van coaching is geschikt voor mensen die willen werken op:

 • Gedragsniveau, je handelen en het effect hiervan.
 • Intrapsychisch niveau, werken vanuit hoofd,
  buik en hart.

Teamcoaching

Teamcoaching is gebaseerd op het systeemdenken. Het is gericht op verandering van de communicatie en de onderliggende denkstructuur van het team. We werken vanuit de “hier en nu” situatie, want hier ligt de sleutel tot verandering. In een vrijblijvende kennismaking kijken het team en de opdrachtgever wat er nodig is in de huidige situatie en hoe de toekomstige situatie eruit moet zien.

Deze vorm van teamcoaching is geschikt voor opdrachtgevers en teams die:

 • Gezamenlijk de verantwoordelijkheid willen nemen voor het functioneren van het team.
 • Zich willen verbinden en de verantwoordelijkheid willen nemen voor het resultaat.

Welkom bij
Thea Geurts Consultancy

Foto van Thea Geurts

Voor ondersteuning bij en vragen of onzekerheden over de richting van jouw loopbaan:

 • Een beginnende carrière
 • Het aanscherpen van jouw sociale vaardigheden
 • Klachten van stress of burn-out vanwege werk
 • Het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen
Foto van Thea Geurts

Ter Mare

Link naar termare

Button Text

Supervisie

Stilstaan bij jezelf
zelf te vinden door systematisch te kijken naar de wijze waarop je werkt. Het kan zijn dat je net gestart bent in een nieuwe baan en daarom wilt leren hoe je in je vak staat. Het kan ook voorkomen dat je als ervaren professional toch telkens tegen bepaalde zaken ‘opbotst’. Bij supervisie beschouw je de praktijk van je werk en vind je zelf de antwoorden die je verder helpen in je ontwikkeling.
Supervisie
helpt
je
de antwoorden
Stilstaan bij jezelf

Supervisie is een vorm van begeleiding die bij uitstek geschikt is voor mensen:

 • Die zich willen herregistreren in hun vakgroep.
 • Die geconfronteerd worden met terugkerende problemen in de werksituatie.
 • Die een burn-out willen voorkomen of van een burn-out aan het herstellen zijn.
Binnenruimte Ter Mare

Loopbaanbegeleiding

Wat is het doel van loopbaanbegeleiding?

Loopbaanbegeleiding zet je in beweging en leert je stappen te zetten in de door jou gewenste richting.
In maximaal vijf gesprekken krijg je inzicht in je persoonlijke kwaliteiten en beperkingen.

De vorm van loopbaanbegeleiding
is geschikt voor mensen die:

 • Het gevoel hebben dat hun kwaliteiten
  onvoldoende naar voren komen.
 • Vastlopen in hun huidige werk door persoonlijke problemen of factoren in de werkomgeving.
 • Zoeken naar een gerichte vorm van begeleiding om snel actie te ondernemen op het gebied van hun loopbaan.

Is loopbaanbegeleiding
iets voor jou?

Loopbaanbegeleiding draait om het zelfbewust
worden van de invloed die je hebt op
hetgeen je doet of nalaat.

Het doel is om je zelfsturend vermogen te vergroten.

Psychosociale hulpverlening

Ondersteuning bij het omgaan van jezelf en je omgeving

Wat is psychosociale hulpverlening?

Psychosociale hulpverlening ondersteunt je bij het leren omgaan met jezelf en jouw omgeving door helder te maken wat het probleem is. Als het probleem goed omschreven wordt, ligt de oplossing erin verpakt.

Loop je vast op werk?

Als jij je niet prettig voelt of niet tevreden bent met je omgeving, dan heb je de keuze om dat zo te laten of er verandering in te brengen. Lukt dat niet of onvoldoende dan helpt psychosociale hulpverlening je verduidelijken waar de
onvrede door veroorzaakt
wordt en welke mogelijkheden tot verandering er zijn.

Opvolgen of doorverwijzen

In voorkomende gevallen kan de psychosociale hulpverlening worden gevolgd door een supervisie of coachtraject of word je doorverwezen naar een andere deskundige.

Systemische opstellingen

Ieder mens wordt beïnvloed door het systeem waar hij/zij deel van uitmaakt

Soms lijkt het wel, of er een onzichtbaar elastiekje aan je rug vast zit, waardoor je constant terugvalt in oude patronen. Het kan zijn dat je bewust en onbewust nog sterk verbonden bent met je gezin van herkomst. Deze verbondenheid kan er voor zorgen dat je oude patronen herhaalt in nieuwe systemen; je huidige gezin/relatie, het werk, of de sportvereniging.

Deze manier van werken is geschikt voor mensen met de volgende vraag:

 1. Ik zie een patroon van ziekte, van moeheid, angst in mijn familie.
 2. Ik kan mijn plaats in mijn familie, in de samenleving niet vinden.
 3. Ik twijfel telkens over mijn studiekeuze/loopbaan.
 4. Ik kan geen langdurige relatie aan.

Werkwijze

Bij Systemische opstellingen kijken we samen
naar je plek, naar je gemis en verlangen,
naar de ordening en naar de juiste balans
in jouw gezin van herkomst. Dit kunnen we doen met behulp van representanten in een groep of individueel

Systemische opstellingen voor het individu

Bij een individuele opstelling werken we met poppetjes, vloerankers of paarden. Hierdoor krijg je inzichten en ontstaat er bewustwording, waardoor je uit oude patronen stapt en kiest voor nieuw en ander gedrag.

Contact

This is some text inside of a div block.

Na acht jaar werkzaam te zijn geweest als instellingssupervisor binnen een Psychiatrische Instelling, is zij in 2001 begonnen met een eigen praktijk: Thea Geurts Consultancy. Thea werkt met individuen en teams aan persoonlijke en werk gerelateerde problematiek. Haar aanpak is persoonlijk en oplossingsgericht.

In 2008 breidde ze haar werkzaamheden uit en runt ze samen met haar echtgenoot een kleinschalig trainingscentrum Ter Mare in Margraten. Vanaf 2009 heeft zij zich via verschillende opleidingen bekwaamd in het werken met trauma’s.

Onze website is bedoeld om u een indruk te geven waarmee Thea Geurts Consultancy u mee van dienst kan zijn. Heeft u echter behoefte aan meer informatie, neem dan gerust contact op. Thea Geurts Consultancy is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag.

Adres
Termaar 110
6269AJ Margraten

T
elefoon:
+31-(0)43 458 3418

E
mail: th-geurts@planet.nl

Foto van Thea Geurts

Tarieven

 • Particulier € 100,- per uur (excl. btw)
  Zakelijk € 135,- per uur (excl. btw)
  Systemische opstelling € 100,- per uur ( excl. Btw)

  Voor een individueel traject vindt er een vrijblijvende kennismakingsgesprek plaats, waarna er een offerte op maat wordt aangeboden.
 • Voor teams wordt er eerst samen naar de vraag gekeken, waarna er een offerte op maat aangeboden wordt. De maximale groepsgrootte waarmee gewerkt wordt is 12 personen. Mocht het gaan om een grotere groep, dan werk ik samen met andere ervaren coaches met ieder een eigen specifieke deskundigheid.
 • Naast particulieren, volwassenen en jong volwassen hebben ook organisaties kennisgemaakt met Thea Geurts Consultancy. Direct of indirect heb ik gewerkt voor de volgende organisaties:

   Mondriaan  Levanto Groep,  Envida,  Arcus College,  Leeuwenborgh,  Novizorg,  Gemeente Roermond,
   Openbare Bibliotheek,  Zuyderland,  Maastricht UMC,  Bureau Jeugdzorg Zuid-Limburg

Ter Mare - trainingscentrum

Ter Mare is een kleinschalig trainingscentrum gelegen aan de rand van Margraten, omgeven door weilanden en akkers. De naam is ontleend aan het buurtschap Termaar. De intieme sfeer en de landelijke rust zijn van groot belang voor dat wat het trainingscentrum wil: mensen inspireren en stimuleren tot persoonlijke groei, verbondenheid en innerlijke rust.

Bovendien betekent ‘Mare’ in de taal van de Maori gemeenschapshuis, een plaats om te ontmoeten.Wij hopen dan ook dat er veel mooie ontmoetingen plaats zullen vinden in de oude stal die nu is ingericht ten behoeve van groepen tot twintig personen.

klik HIER voor actuele prijslijst voor het verhuur van onze trainingsruimte